Arboristika - rizikové kácení stromů

Rizikové kácení stromů

Provádíme kácení stromů v intravilánech obcí a měst v obtížných podmínkách za pomocí lanové techniky, případně plošiny.

Ořez dřevin

Ořez dřevin provádíme podle standardů AOPK ČR.

Odvoz a zpracování odpadu

Kmeny a větve, které pokácíme, případně ořežeme, také odvezeme k dalšímu využití.